Nabídka

Reklama

parkety

vzorkový sklad

Kaštanová 125a, Brno
tel. 547 212 590

dodavatel lamina,
dřevěných podlah,
vinylu, PVC, koberců

www.supellex.cz

Betonové lité podlahy

Jedná se o betonovou směs, samonivelační betonový potěr, velmi tekuté konzistence, který je ověřenou a velmi osvědčenou alternativou anhydritovým tekutým potěrům. Na místo určení se dodává v domíchávačích a čerpá pomocí pístového čerpadla na beton, s dosahem 80 - 100 m. Aplikuje se jako anhydrit, pomocí nivelizačních šroubovacích trojnožek s nivelizační váhou PFT. Plochy je nutno dilatovat dilatační lištou 50x70 mm na max.rozměr 6 x 6 m. Tento materiál je vhodný na konstrukce podlahy v interiéru RD, BD, o min. tl. 50 mm. Na tuto podlahu se potom pokládá dlažba, lamino, dřevěné podlahy, koberce, PVC, parkety aj. nášlapné vrstvy. Vhodné do " mokrých prostor " jako jsou garáže, kotelny, prádelny, koupelny, sauna aj. Dodává se v pevnosti B20 a B30, D max= 8 mm, konzistence S5, směs tekutá - čerpatelná.

Co je Anhyment?

Anhyment je litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého používaný výhradně pro lité podlahy (pro roznášecí vrstvu). Jako pojivo se pro Anhyment používá anhydrit nebo &alfa;-sádra. Dalšími složkami Anhymentu jsou písek, voda a přísady.

Logika značení

Jednotlivé typy Anhymentů se označují písmeny a čísly v názvu. Pokud název obsahuje písmena AE znamená to, že je jako pojivo použitý termický anhydrit – bezvodý síran vápenatý. Pokud název obsahuje označení FE, je jako pojivo použita sádra – půlvodý síran vápenatý. Typ pojiva nemá vliv na konečné fyzikálně-mechanické vlastnosti, ale ovlivňuje chování směsi v čerstvém stavu a při tuhnutí v prvních několika dnech po nalití. Anhyment FE má rychlejší náběh pevností a je rychleji pochozí. Je tedy vhodnější pro užití v teplých letních dnech. Číslo za typem pojiva znamená pevnost v tlaku po 28 dnech.

Příklad:
Anhyment AE 20 znamená, že se jedná o litý samonivelační potěr s pojivem na bázi bezvodého síranu vápenatého s pevností v tlaku po 28 dnech minimálně 20Mpa


Vlastnosti

 • Suchá objemová hmotnost 2100 kg/m3
 • Zpracovatelnost 240 minut od výroby
 • Pochůznost jeden až dva dny v závislosti na teplotě, vlhkosti prostředí a na typu pojiva
 • Zatížitelnost čtyři až pět dní v závislosti na teplotě, vlhkosti prostředí a na typu pojiva
 • Objemové změny 0,1 mm/m
Obchodní název Označení dle
ČSN EN 13813
Pevnost
v tlaku [Mpa]
Pevnost
v tahu za ohybu [Mpa]
ANHYMENT AE 20 EN 13813 CA-C20-F4 ≥ 20 ≥ 4
ANHYMENT AE 30 EN 13813 CA-C30-F5 ≥ 30 ≥ 5
ANHYMENT FE 20 EN 13813 CA-C20-F4 ≥ 20 ≥ 4
ANHYMENT FE 30 EN 13813 CA-C30-F5 ≥ 30 ≥ 5

Použití:

 • Roznášecí vrstva v těžkých plovoucích podlahách
 • Náhrada cementových potěrů (vyjma vlhkých míst jako bazény, prádelny atd.)
 • Potěr pro podlahové topení
 • Potěr na oddělovací vrstvě

Výhody pro Vás

 • Rychlá pokládka – až 1000m2 za směnu
 • Rovnoměrná kvalita
 • Dodávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (dle výrobny)
 • Čerpání malým šnekovým čerpadlem hadicemi o průměru 50mm
 • Nejsou nutné přípojky vody a elektřiny
 • Není nutný trvalý zábor na silo, zábor nutný jen v průběhu ukládky
 • Nenáročné zpracování směsi
 • Rovinatost do dvou milimetrů na dvou metrech

Výroba a doprava

Anhyment se vyrábí tzv. mokrou cestou, kdy se v centrální výrobně namíchá směs v konzistenci připravené přímo pro ukládku. Směs se na stavbu dopravuje autodomíchávačem, kde se ukládá do malého šnekového čerpadla. Čerpadlo směs tlačí gumovými hadicemi o průměru 50 mm až na požadované místo. To může být od čerpadla vzdáleno až 200 metrů, nebo může být ve výšce až sto metrů.

Aplikace

Anhyment musí být vždy od podkladních vrstev oddělen separací a od všech prostupujících konstrukcí (sloupy, stěny atd.) pružnou páskou (nejčastěji PE páskou). Separační vrstva spolu s okrajovou páskou musí zabránit protečení Anhymentu do podkladních vrstev. Lití směsi se provádí až po dokončení omítek a technických instalací. Směs se na podklad nanáší pohybem hadicí a do roviny se srovnává vlněním speciálními duralovými hrazdami.

Objemové změny Anhymentu jsou sice velice malé, ale přesto je nutné v některých místech provádět dilatační spáry. Především tam, kde jsou dilatace v konstrukci, v přechodu mezi různými výškovými úrovněmi v potěru a v místě vchodové zárubně pro akustické oddělení potěru uvnitř bytu a na chodbě. U nevytápěných potěrů běžných půdorysných obdélníkových tvarů není třeba provádět dilatační spáry do velikosti plochy 900 m2.