Nabídka

Reklama

parkety

vzorkový sklad

Kaštanová 125a, Brno
tel. 547 212 590

dodavatel lamina,
dřevěných podlah,
vinylu, PVC, koberců

www.supellex.cz
Půjčovna přívěsů
Olomoucká 15 Brno
Mobil: 775 775 002
Pevná: 548 534 100

www.pujcovnaprivesubrno.cz

Penetrace MFC Primer 620

Popis výrobku

MFC Primer 620 je koncentrovaný roztok vodou ředitelný na bázi akrylátové disperze. Dodává se v plastových lahvích, na požadovanou koncentraci se ředí. Obsahuje alkalické součásti, které zajišťují dobrou přilnavost podkladu na nanášené vrstvy.

Použití

MFC Primer 620 je určen pro uzavření a zpevnění podkladů z betonu, dřeva, keramiky atd. nebo jako spojovací můstek mezi hrubé a jemné vyrovnávací vrstvy z materiálů MFC. Zamezuje úniku vody z nanášeného materiálu do podkladu.

Technické parametry

Druh podkladu Poměr ředění MFC Primer 620/voda spotřeba kg/m2
Beton 1 : 3 0,15
Dřevo 1 : 1 0,25
Pórobeton 1 : 3 0,20
Mramor, kámen, keramika 1 : 1 doplnit posypem 0,20
Suché, porézní povrchy 1. nátěr 1 : 5
2. nátěr 1 : 3
0,25

Podklad

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený uvolněných částí a mastnot (tryskání, broušení, frézování) a chemické čištění (opálení ohněm, odmašťovač..) jsou základem úspěšné aplikace.

Míchání

MFC Primer 620 se míchá s vodou v poměru (tabulka) dle savosti podkladu. Nejprve naměříme roztok, přidáme požadované množství vody a rozmícháme vrtačkou s míchačem.

Aplikace

MFC Primer se nanese na plochu postřikovačem nebo konví tak, aby se nevytvářely louže.Zapracování provádíme měkkým kartáčkem nebo válečkováním. Správně ošetřený podklad se vyznačuje hladkým povrchem a leskem, který zajišťuje dobrou roztékavost materiálu MFC

Balení a záruční doba

Balení v plastových nádobách po 1, 3, 5, 10, 20 a 25 l. Záruka 6 měsíců. Obsahuje vodu, nesmí být během skladování vystaven mrazu.

Bezpečnost a zdraví

MFC Primer 620 na vodní bázi a při normálním použití není nebezpečný. V případě styku s pokožkou omyjte postižené místo vodou.

Výrobce: Morfico s.r.o., Červený Mlýn 170, Tišnov 666 01
Samonivelační potěr MFC Level 320

Popis výrobku

MFC Level 320 je samonivelační potěrová směs na bázi cementu, plniva a speciálních přísad. Je dodávána jako předem namíchaná suchá směs, která se na stavbě smíchá s vodou. Nanáší se v síle vrstvy 2 - 30 mm během jednoho úkonu. Spotřeba suché směsi je 2 kg/1 mm/1 m2.

Použití

MFC Level 320 je určen k vyrovnání jemných nerovností především betonových povrchů, jako podkladová vyrovnávací vrstva pod podlahové krytiny v občanské výstavbě. Není vhodný jako konečná povrchová úprava.

Technické parametry

Doba zpracovatelnosti: 15 – 20 min Pevnost v tlaku: 35 MPa
Doba tuhnutí (pochůzný): 1 – 3 hod Pevnost v tahu: 8 MPa
Doba tvrdnutí (lehký provoz): 24 hod Odtrhová zkouška: 2,5 MPa
Doba zrání (plný provoz): 48 hod Objemová stálost: 0,05-0,06 %
Hodnota pH: asi 11 Měrná hmotnost: 2130 kg/m3 (mokrá)
Test roztékavosti: 155 – 160 mm   1975 kg/m3 (suchá)

Podklad

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený uvolněných částí a mastnot (tryskání, broušení, frézování) s následným odsátím prachu. Výtluky a praskliny je nutno sanovat opravnými tmely MFC Sanfix 200. Plošným zaměřením (nejvyšší a nejnižší body) zvolíme optimální sílu vrstvy.

Penetrace

Na očištěný podklad se nanáší MFC Primer 620, válečkováním v poměru s vodou 1:5 při prvním a 1:3 při druhém nátěru. Aplikuje se jednou nebo dvakrát dle savosti podkladu.

Míchání

Suchá směs se míchá těsně před aplikací s pitnou vodou v poměru 5 l vody na 25 kg směsi pomocí automatické míchačky. V případě menšího rozsahu je možno materiál míchat pomocí nástavce na vrtačce v mísící nádobě.

Aplikace

Namíchaná směs by měla být použita do 20 minut. Nanáší se rovnoměrným vyléváním v pruzích 20 – 30 cm na šířku pole (6 – 15 cm) dle způsobu pokládky a síly vrstvy. Je třeba dbát, aby nový materiál byl co nejdříve aplikován k již položenému (3 – 5 min). Čerstvě nanesený materiál se uhladí zubovou stěrkou k rozptýlení povrchových bublin.

Ošetřování

Během aplikace a v počáteční fázi tuhnutí je třeba zamezit silnému průvanu a extrémním teplotám. Povrch je třeba chránit před poškozením a mrazem 48 hodin po nanesení, je bezespárý, avšak konstrukční a dilatační spáry podkladu musí být přiznány řezem do 24 hodin

Povrch

MFC Level 320 je srovnatelný s vlastnostmi hutného betonu. Jako podklad je MFC Level 320 slučitelný s běžně používanými lepidly a povlakovými krytinami.

Kvalita

MFC Final 320 je při výrobě neustále kontrolován laboratorními testy. Základním předpokladem úspěchu je dodržování technologických postupů. Při síle vrstvy menší jak 5 mm jsou nepříznivě ovlivněny samonivelační vlastnosti.

Výrobce: Morfico s.r.o., Červený Mlýn 170, Tišnov 666 01
Samonivelační potěr MFC Final 410

Popis výrobku

MFC Final 410 je samonivelační potěrová směs na bázi cementu, plniva a speciálních přísad. Je dodávána jako předem namíchaná suchá směs, která se na stavbě smíchá s vodou. Nanáší se v síle vrstvy 5 – 15 mm během jednoho úkonu, spotřeba suché směsi je 2 kg/1 mm/1 m2.

Použití

MFC Final 410 je určen pro průmyslové podlahy na nový i starý beton. Používá se na vyrovnání povrchů vystavených silnému opotřebení, např. výrobní haly, garáže, skladiště, supermarkety apod. Je vhodný jako konečná povrchová úprava.

Technické parametry

Doba zpracovatelnosti: 15 – 20 min Pevnost v tlaku: 45 MPa
Doba tuhnutí (pochůzný): 3 – 5 hod Pevnost v tahu: 10 MPa
Doba tvrdnutí (lehký provoz): 24 hod Odtrhová zkouška: 3,0 MPa
Doba zrání (plný provoz): 7 dní Objemová stálost: 0,02 %
Hodnota pH: asi 11 Měrná hmotnost: 2080 kg/m3 (mokrá)
Test roztékavosti: 155 – 160 mm   1980 kg/m3 (suchá)

Podklad

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený uvolněných částí a mastnot (otryskání, broušení, frézování) s následným odsátím prachu. Výtluky a praskliny je nutno sanovat opravnými tmely MFC Sanfix 200. Při nižší pevnosti (1,0 N/mm podkladu nebo větších nerovnostech nad 15 mm je vhodné podklad nejdříve vyrovnat materiálem MFC Final 420.

Penetrace

Na očištěný podklad se nanáší MFC Primer 620, válečkováním v poměru s vodou 1:5 při prvním a 1:3 při druhém nátěru. Aplikuje se jednou nebo dvakrát dle savosti podkladu.

Míchání

Suchá směs se míchá těsně před aplikací s pitnou vodou v poměru 5 l vody na 25 kg směsi pomocí automatické míchačky. V případě menšího rozsahu je možno materiál míchat pomocí nástavce na vrtačce v mísící nádobě.

Aplikace

Namíchaná směs by měla být použita do 20 minut. Nanáší se rovnoměrným vyléváním v pruzích 20 – 30 cm na šířku pole (6 – 15 cm) dle způsobu pokládky a síly vrstvy. Je třeba dbát, aby nový materiál byl co nejdříve aplikován k již položenému (3 – 5 min). Čerstvě nanesený materiál se uhladí zubovou stěrkou k rozptýlení povrchových bublin.

Ošetřování

Během aplikace a v počáteční fázi tuhnutí je třeba zamezit silnému průvanu a extrémním teplotám. Povrch je třeba chránit před poškozením a mrazem 48 hodin po nanesení, je bezespárý, avšak konstrukční a dilatační spáry podkladu musí být přiznány řezem do 24 hodin

Povrch

MFC Final 410 je srovnatelný s vlastnostmi hutného betonu. Je odolný vůči běžným chemikáliím, avšak nasycení kapalinou je vždy doprovázeno určitým snížením pevnostních charakteristik. Je vhodné povrch uzavřít penetrací MFC Stoplak 610

Kvalita

MFC Final 410 je při výrobě neustále kontrolován laboratorními testy. Základním předpokladem úspěchu je dodržování technologických postupů. Při síle vrstvy menší jak 5 mm jsou nepříznivě ovlivněny samonivelační vlastnosti.

Výrobce: Morfico s.r.o., Červený Mlýn 170, Tišnov 666 01
Ultra 1600 Super

Ultra 1600 Super-Grip Epoxi-Fortified acrylic floor enamel Int./Ext.
Typ Vydatnost Ředění / Čištění Balení
Čistý akrylát
zušlechtěný epoxidem
9,8 až 11,1 m2 z 1 litru Voda/Voda se
saponátem
3,78 1 (G)
Schnutí Odstíny/Základy Lesk Obsah pevných částic
Na dotek: 1 až 2 hodiny
Přetíratelná: 4 až 6 hodin
Tvrdá: 24 hodin
dle vzorkovnice
podlahových nátěrů
@ 60°- 6
@ 85°- 5
% váhová 49,
% objemová 33
Složení Pojivo: Akrylové polymery Plnivo: Dioxid titan rutil  
Popis : Velmi odolný akrylát nové generace, zušlechtěný epoxidem.Málo lesklý, neklouzavý podlahový nátěr, odolný vůči olejům, benzínu vodě a některým kyselinám a zásadám, s excelentní omyvatelností a údržbou. Otěruvzdorný, odolný proti pojezdu automobilů. Ideální na nový beton. použití v exteriéru i interiéru. Vhodný zejména pro továrny, garáže rámy, schody, nábytek – všude tam, kde je požadován odolný povrch. Velmi dobrá odolnost vůči slunečnímu záření (i na exponovaných místech).
Příprava podkladu : Všechny podklady musí být suché a zbavené všech nečistot, zejména mastnot, vosků, prachu a plísní. Lesklý povrch zdrsněte, aby se zlepšila přilnavost. Odstraňte nesoudržný posrch a nosný podklad
Beton Musí být dostatečně vyzrálý a suchý. Povrch příliš hladkého betonu je vhodné naleptat 10-15% roztokem kyseliny solné (poté povrch dobře opláchněte a nechte vyschnout). Neřeďte vrchní nátěry.
Dřevo Přetřete šelakem všechny suky. Hladce vybruste a odstraňte prach. Penetrujte s Alkyd Primer # 1150, nebo s Alkyd Unddercoat #1075.
Ocel Penetrujte s Rust Inhibitive Metal Primer # 3MP2
Aplikace : Před upotřebením pořádně promíchejte. V případě velmi savého podkladu nařeďte 1. vrstvu do 10% pitnou vodou. Další vrstvy neřeďte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nízká teplota a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí. Neaplikujte při teplotách pod 10° C, na přímém slunci nebo za velmi horkých dní.
Upozornění : Chraňte před mrazem. Držte z dosahu dětí.
Bezpečnost práce : Obsahuje malé množství aniontového povrchově aktivního činidla. Při kontaktu s okem může vyvolat jeho podráždění. Dodržujte běžné hygienické předpisy pro práci s nátěrovými hmotami. Při práci nejezte a nekuřte. Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Potřísněná místa na pokožce umyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při zasažení oko vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. Při požití vypijte větší množství vody (0,5 až 1 litr) a vyhledejte lékaře.Deiterol S - prostředek pro hydrofobizaci fasád a betonových konstrukcí

Popis výrobku

Prostředek pro hydrofobizaci fasád a betonových konstrukcí. Průsvitný nízkomolekulární hydrofobizující impregnační prostředek a obsahem rozpouštědel na bázi siloxanů.

Typ a vlastnosti

Hydrofobizační prostředek DEITEROL S je bezbarvý hydrofobizující impregnační prostředek s obsahem rozpouštědel na bázi siloxanů s následujícími vlastnostmi důležitými z hlediska účinnosti a přilnavosti:

  • Nižší molekulová hmotnost – proto schopnost pronikání do podkladu
  • Vhodný pro vysoce alkalické podklady
  • Po zaschnutí je nelepový
  • Použitelný i n mírně vlhký podklad
  • Rychlé vytváření efektu vypěnění – proto rychle odolný vůči nárazovému dešti.
V důsledku kapilární nasákavosti se prostředek DEITEROL S vsákne do stavebního materiálu a reaguje za působení vzdušné vlhkosti s podkladem za vzniku vodoodpudivého zesíťovaného silikonu, aniž by přitom došlo k ucpání kapilár.

Technické parametry

Základ nízkomolekulární siloxan
Rozpouštědla ano
Barva průsvitná
Konzistence řídká kapalina
Hustota cca 0,79kg / dm3
Způsob nanášení stříkáním, natíráním nebo poléváním
Časový interval mezi nanášením jednotlivých vrstev maximálně 4 hodiny
Teplotní rozsah při zpracování od 10°C
Bod vzplanutí cca +35°C
Třída nebezpečnosti podle VbF A II
Čistící prostředek ředidlo T

Oblasti použití

Prostředek DEITEROL S byl vyvinut k ochraně fasád nebo jiných kolmých nebo silně skloněných ploch ze zdiva, betonu, omítky, vláknitých cementových ploch a minerálních barev proti pronikající vlhkosti (nárazový déšť). DEITEROL S se však rovněž výborně hodí k ošetření betonových dílů, které mají být chráněny před mrazem a posypovou solí a proti slinutí vápna působením deště. Na hydrofobizující impregnační nátěr DEITEROL S lze po vyschnutí, cca 24 hodin, aplikovat disperzní nátěry nebo nátěrové hmoty s obsahem rozpouštědel.

Zpracování

Impregnace DEITEROL S se nanáší v neředěném stavu postřikovačem až do nasycení podkladu. Menší plochy se ošetřují natíráním měkkým štětcem nebo štětkou. Je nutno natírat tak, aby byl povrch zaplaven .Silně savé podklady ošetřete dvakrát až třikrát, přičemž nátěr se provádí mokrý na mokré.Slabě savé plochy ošetřete pouze jedenkrát. Největší hloubky pročištění se dosáhne za teplého počasí do suchého podkladu.
Pozor!
Pracovní nástroje vyčistěte ředidlem T nebo benzínem. Při práci s přídavkem DEITEROL S je třeba se vyhnout ohni a zabránit tvorbě jisker. Doporučuje se používání ochranných brýlí a ochranných rukavic. Při nedostatečném větrání je třeba používat ochrannou masku. Potřísněný oděv si nejdříve převlékněte.

Spotřeba

Údaje uvedené v tabulce představují orientační hodnoty pro spotřebu materiálu DEITEROL S při dvojité bohatě nanesené vrstvě: TAB.

Stavebí materiál spotřeba účinek
Vláknité cementové desky 0,1 až 0,3 l / m2 velmi dobrý
Beton 0,3 až 0,5 l /m2 dobrý až velmi dobrý
Lehčený beton 0,5 až 1,0 l / m2 velmi dobrý
Sádra   není vhodný
Silikátové tvárnice 0,4 až 0,5 l / m2 velmi dobrý
Barvy na bázi umělých pryskyřic   není vhodný
Umělý kámen(s cement.pojivem)   není vhodný
Omítka z umělých pryskyřic   není vhodný
Minerální barvy 0,2 až 0,3 l/ m2 dobrý
Minerální omítky 0,1 až 0,3 l/m2 velmi dobrý
Přírodní kámen 0,1 až 1,5 l/m2 různý
Cihly 0,4 až 0,8l/m2 velmi dobrý

Způsob dodávky a skladování

DEITEROL S se dodává v nádobách po 6, 12 a 32 litrech (obsah netto).V suchu a v chladu (do +30°C) v originálních uzavřených obalech je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.

Výrobce: DEITERMANN, Německo

stěrka - předlitá plocha větších nerovností

 

stěrka - strojní lití

 

 

 

 

stěrka - odvzdušňování válečkem

stěrka - připravený podklad - sponkování podkladního betonu